Matematik Bilimi ve Matematik Eğitiminin Önemi

Matematik Nedir ?

Matematik denilince, aklımıza ilk gelen anlam; aritmetik, cebir, geometri vb. pozitif bilimlerin ortak ismi olmasıdır. Ama matematiği akla ilk gelen bu anlamı ile tanımlamak yanlıştır. Matematik, özellikleri bilinerek ve belirtilerek açıklanabilir. Matematik; yeni bilgi elde edilmesinde, denetlenmesinde ve daha sonraki nesillere aktarılmasında en güvenilir araçtır. Matematiğin Kökeni Eski Yunanca’da “matesis” sözcüğü, matematik kelimesinin kökünü oluşturur ve de “ben bilirim” anlamına gelir. Sonradan ise bilim ve bilgi anlamlarına gelen “máthema” kelimesinden türemiştir. “Mathematikós” ise, öğrenmekten hoşlanan anlamına gelen bir sözcüktür. Osmanlı Türkçesi’nde matematiğe, “Riyaziye” adı verilmiştir. Matematik sözcüğü Türkçeye ise, Fransızca kökenli “mathématique” sözcüğünden gelir. Matematik, insanlık tarihindeki en eski bilimlerdendir. Eski zamanlarda matematik, sayı ve şekillerin ilmi şeklinde tanımlanır idi. Fakat matematik bir yönüyle de; aynı resim, müzik gibi bir sanat dalıdır. Matematikçiler ve matematiğin önemini kavrayanlar, matematiği bir sanat olarak icra etmektedirler. Matematik; aslında bir yönüyle de, bir dildir. Galileo Galilei, tabiatın matematik dilinde yazılmış olduğunu söyler. Satranç misali entellektüel bir oyundur, zeka ve çaba gerektirir. Matematik Biliminin Özellikleri Matematik bilimi, bütün bilimlerin temeli konumundadır. Evrensel bir dildir ve evrensel bir kültür olarak nesiller boyunca geleceğe aktarılır. Matematik; insanların ortak düşünce araçlarıdır, denilebilir. Matematik, bir nicelik bilimidir. Çeşitli özellikleri ve ilişkileri inceleyen bir ilimdir. Matematiğin Temel Esasları Matematiğin temelleri, geçerliliği olan en temel kavramlar ile mantıksal yapıları incelemektedir. Sayılar, kümeler ve fonksiyonlardan; matematiksel tanım ve algoritmalar dahil bütün kavramlar buna dahildir. Matematiğin temellerinin araştırılması, matematik felsefesi alanının ana konularındandır. Matematik bilimi, insan aklının yaratabildiği en büyük ortak değer olarak kabul edilir. Evrenselliği ise, yine onun gücüdür. Çağları ve nesilleri aşarak da, bize ulaşabilmiştir.

Matematik Neden Önemlidir ?

Matematik; insanların doğru düşünebilmesini, pratik olabilmesini, çeşitli analiz ve sentezleri yapabilmesini sağlar. Matematik; doğruyu ve gerçeği görebilmek, iyi düşünebilme yetisi kazanmak demektir ve hayatımızda da devamlı mevcuttur. Matematik eğitimi; insanların hayata, olaylara; analitik, eleştirel, zekice ve mantıkla yaklaşabilmelerini ve farklı düşünebilmelerini öğretir. Matematik bilimi, eğitimdeki en önemli mihenk taşlarından birisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir